SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Vaude Sioux 400 XL Syn

Vaude Sioux 400 XL Syn är en andningsbar och lättskött sovsäck gjord i skönt, miljövänligt material och passar perfekt för vandringsturer i milda klimat. Den funktionella, andningsbara syntetfyllni...

Från faktabanken

Sioux

Siouxer (uttalas so [ˈsuː]) har ända sedan 1600-talet använts som ett samlingsnamn på ett stort antal sinsemellan språkligt besläktade nordamerikanska indianstammar. I senare tid avser begreppet vanligen de egentliga siouxerna vilka på språkliga och historiska grunder kan indelas i tre huvudavdelningar: Östdakota, även kallade Santee-Sisseton (fyra stammar). Västdakota, även kallad Yankton-Yanktonai och, felaktigt, Nakota (två stammar). Lakota, även kallade Teton (sju stammar).Helheten kallades traditionellt av siouxerna själva Očhethi Šakówiŋ (de sju rådseldarna). Lakota, vars uppdelning i underavdelningar är av senare datum än de övriga gruppernas, räknas i det sammanhanget som en enhet. År 2000 fanns det enligt US Census Bureau i USA 153 360 personer som ansåg sig vara siouxer av något slag. Ordet Sioux är ursprungligen en kolonialfransk förkortning för Nadouessioux, vilket i sin tur är en fransk skrivning av algonkin-ordet Natowessiw plur: Natowessiwak. Detta är en nedsättande benämning använd av Ojibwa om ett antal indianstammar tillhörande Dakota/Lakota-gruppen och med dem språkligt besläktade stammar, samt på en liten skallerormsart, Massasaugan (Sistrurus catenatus).