SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Aelvdal Städjan 2 Person Tent

Aelvdal Städjan 2 Person Tent är ett rymligt kupoltält för två personer, som ger dig en bekväm plats att sova med skydd från vädret under outdooräventyren mellan vår och höst. Tältet tillverkas utv...

Från faktabanken

Städjan

Städjan är ett fjäll i Älvdalens kommun i norra Dalarna, i Idre socken. Fjället är den sydligaste toppen i det svenska fjällmassivet. Berget skiljer sig från andra i regionen genom sin branta toppkrona som höjer sig från ett mer typiskt lågfjäll. Toppkronan är utsträckt i nord-sydlig riktning och har en högre topp i norr (1131 m) och en lägre i söder. En smal sadel binder samman topparna. Städjan bildar tillsammans med intilliggande Nipfjället Städjan-Nipfjällets naturreservat. Området kring Städjan och hela nordvästra delen av Älvdalens kommun är sommarbetesmark för renhjordarna i Idre sameby.

Person

Person kan syfta på: Person – en individ av arten människa Person (grammatik) – inom lingvistik, beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats Person – ett efternamn, se Persson Fiktiv person – en litterär figur i en skönlitterär text Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet Person – i kristen teologi kallas de tre hypostaserna i Gud eller i Treenigheten - Fadern, Sonen och Den Helige Ande - för personer, se hypostas

Tent

Tent kan syfta på följande platser: